Historia & Framtid

BoNic Fastigheter AB har en lång historia som företag aktivt inom professionell fastighetsförvaltning.

Själva Webbshoppen Bonic.se har dock fokus på försäljning och installation av värmepumpar till privatpersoner.

Bonic.se är ett initiativ som bygger på ett starkt samarbete mellan oss och våra tre väletablerade och stabila partnerföretag, som under 2018 omsatte över 100 Mkr.

Bonics syfte och mål är att bli marknadens nya prispressare, utan att tumma på kvalité och service!

Våra sammarbetspartners

Miljö & Kvalité

BONIC arbetar efter ledningssystemet CLS. Det omfattar rutiner för kvalité, miljö och arbetsmiljö. CLS bygger på de senaste internationella standarderna ISO 9001 och ISO 14001. Systemet är även kompletterat för att klara de krav som gäller specifikt för VVS- och fastighetsförvaltningsbranscherna. För att försäkra att vi verkligen arbetar mot satta mål granskas vårt arbete inom kvalité, miljö och arbetsmiljö regelbundet av externa revisorer.

Självklart ställer vi även höga krav på våra samarbetspartners, underleverantörer och leverantörer gällande deras systematiska arbete rörande miljö och kvalité. Vi säkerställer alltid att de innehar de certifikat och den kompetens som krävs. Allt för att du som kund ska kunna känna dig trygg!